Turism Activ in Natura

Română (România)Ukrainian (Ukraine)Deutsch (DE-CH-AT)
Print E-mail
There are no translations available.

Obiectivul general al proiectului NAP - TURISM este:

Imbunătăţirea infrastructurii turistice de agrement şi a ofertei comune de turism activ în zona transfrontalieră în vederea dezvoltării durabile a turismului pe modele de bune practici europene.

Obiective specifice:

O1: Crearea a 3 parcuri NAP - Nature Active Parks - sub forma a trei reţele de trasee de drumeţie, cu o lungime de min. 18 km/parc şi realizarea unui transfer de bune practici europene în domeniul turismului activ prin preluarea conceptului Nature Fitness Park. Sunt vizate trei zone turistice ale regiunii Suceava (Bazinul Dornelor, Sucevita, zona Humorului), cu sistem de semnalizare individual, care se pretează la acest tip de activitate turistică.

O2: Pregătirea a cel puţin 12 instructori în activităţile de turism activ, din regiunile ţintă din România şi Ucraina (nordic walking)

O3: Perfecţionarea a cel putin 24 persoane angajate în turism prin organizarea a două seminarii de Formare Antreprenorială în Turism

O4: Realizarea unui studiu privind potentialul turistic al zonei şi identificarea obiectivelor turistice şi de cazare în zona transfrontaliera România-Ucraina, pentru promovarea integrata a zonelor cu potenţial ridicat pentru amenajarea NAP - Nature Active Park.

O5: Formarea a 12 persoane în activităţi de "interpretarea naturii, protejarea mediului şi ecologie"

O6: Promovarea regiunii transfrontaliere prin participarea la cel puţin două târguri naţionale de turism, prin distribuirea de materiale de promovare realizate în proiect: pliante cu informaţii cu parcurile de turism activ şi a broşurii Turism Activ în Natură, precum şi promovarea pe internet pe o perioadă de min. 12 luni.

O7: Road Show de prezentare a conceptului de Nature Active Park în regiunea transfrontaliera, cu identificarea de posibile locaţii pentru organizarea astfel de reţele şi în regiunea Cernăuţi.

Last Updated ( Monday, 27 April 2009 17:31 )